Pengurusan Tatatertib

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Pengurusan Tatatertib

Pengurusan Pinjaman

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Pinjaman Komputer

Pengurusan Perubatan

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Pengurusan Perubatan

Pengurusan Perhubungan Majikan Pekerja

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Pemilik Kompetensi - Submodul Pengurusan Perhubungan Majikan Pekerja MBJ

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Pentadbir Sistem - Penetapan Tugas Dan Aliran Kerja MBJ

Pengurusan Kaunseling

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Jilid 1 - Program Pembangunan Insan

Pengurusan Cuti

Manual Pengguna Permohonan Cuti Kerana Perubatan: Cuti Kuarantin

Manual Pengguna Cara Selenggara Permohonan Lebihan GCR 150 Hari Dalam HRMIS

Panduan Pengguna Permohonan Cuti Umrah & Cuti Keagamaan

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Pemilik Kompetensi - Pengurusan Cuti

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Pentadbir Sistem - Pengurusan Cuti

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Peranan Dan Aliran Kerja Pengurusan Cuti

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Pentadbir Cuti - Kemaskini Maklumat Cuti Melalui Menu Penyemakan Cuti

Nota Taklimat HRMIS 2.0 - Aliran Kerja Cuti

Pengesahan Dalam Perkhidmatan

Pengesahan Dalam Perkhidmatan

Penamatan Perkhidmatan

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Persaraan Paksa

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Persaraan Pilihan

Laporan Penilaian Prestasi Tahunan

Panduan Pengguna LNPT - Fungsi MyPortfolio Peranan Pentadbir Kementerian

Panduan Pengguna LNPT - Fungsi MyPortfolio Peranan Pentadbir Bahagian

Panduan Pengguna LNPT - Fungsi MyPortfolio Peranan Pegawai Kompetensi

Panduan Pengguna LNPT - Fungsi MyPortfolio Peranan Pegawai Pengesah

Panduan Pengguna LNPT - Fungsi MyPortfolio Peranan Pegawai Pelulus

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Siri I - LNPT

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Siri II - LNPT

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Siri III - LNPT

Kenaikan Pangkat

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Siri III - Peranan Kerja Dan Aliran Kerja Submodul Kenaikan Pangkat

Kajian Data Saraan

Kajian Data Saraan